Објављен износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину износи 4.100.700 динара.

Податак је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 104 од 28. децембра 2018. године.

Поделите: