Нови неопорезиви износ зараде и смањење стопе доприноса ПИО на терет послодавца од 2022. године

Допуна 7.11.2021.
Најављене измене из овог текста саставни су део предлога Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које је Влада усвојила и чије усвајање се очекује у Скупштини Србије до краја новембра. Више о предлозима измена и допуна пореских закона читајте овде.

Министар финансија Синиша Мали најавио је повећање неопорезивог износа зараде и смањење стопе доприноса ПИО на терет послодавца.

Нови неопорезиви износ зараде износиће 19.300 динара, уместо садашњих 18.300 динара.

Стопа доприноса ПИО на терет послодавца ће бити смањена за 0,5% (са 11,5% на 11%, односно укупно са 25,5% на 25%).

С обзиром да се ради о питањима која су регулисана законима, ови предлози ће се наћи у процедури Скупштине Србије у наредном периоду. Примена предложених измена очекује се од 1. јануара 2022. године.

Како ће изгледати обрачун зарада за 2022. годину уз примену предложених измена можете погледати у следећој табели:

Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
до 31.12.2021. од 1.1.2022.
Укупна бруто зарада 60000
Неопорезиви износ зараде 18300 19300
Најнижа основица доприноса 28402 28402
Највиша основица доприноса 405750 405750
Основица за обрачун пореза 41700 40700
Основица за обрачун доприноса 60000 60000
Износ пореза 4170 4070
Износ доприноса на терет запосленог 11940 11940
Износ доприноса на терет послодавца 9990 9690
Нето зарада запосленог 43890 43990
Укупно порез и доприноси 26100 25700
% дажбина у односу на нето зараду 0.5947 0.5842

 

Поделите: