Нови неопорезиви износ зараде и смањење стопе доприноса ПИО на терет послодавца од 2023. године

12.1.2023.
Нове неопорезиве износе који важе за исплате од 1.2.2023. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2023. године

Министар финансија Синиша Мали најавио је повећање неопорезивог износа зараде и смањење стопе доприноса ПИО на терет послодавца.

Нови неопорезиви износ зараде износиће 21.712 динара, уместо садашњих 19.300 динара.

Стопа доприноса ПИО на терет послодавца ће бити смањена за 1% (са 11% на 10%, односно укупно са 25% на 24%).

С обзиром да се ради о питањима која су регулисана законима, ови предлози ће се наћи у процедури Скупштине Србије у наредном периоду. Примена предложених измена очекује се од 1. јануара 2023. године.

Како ће изгледати обрачун зарада за 2023. годину уз примену предложених измена можете погледати у следећој табели:

Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
до 31.12.2022. од 1.1.2023.
Укупна бруто зарада 80000
Неопорезиви износ зараде 19300 21712
Најнижа основица доприноса 30880 30880
Највиша основица доприноса 441140 441140
Основица за обрачун пореза 60700 58288
Основица за обрачун доприноса 80000 80000
Износ пореза 6070 5828.8
Износ доприноса на терет запосленог 15920 15920
Износ доприноса на терет послодавца 12920 12120
Нето зарада запосленог 58010 58251.2
Укупно порез и доприноси 34910 33868.8
% дажбина у односу на нето зараду 0.6018 0.5814

 

Поделите: