Нови неопорезиви износ зараде од 2024. године

12.1.2024.
Нове неопорезиве износе који важе за исплате од 1.2.2024. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2024. године
Допуна 1.10.23. Влада Србије упутила је Скупштини Србије Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у којем је предвиђен нови неопорезиви износ зараде у износу од 25.000 динара почев од 1. јануара 2024. године.

Министар финансија Синиша Мали најавио је повећање неопорезивог износа зараде за 2024. годину.

Нови неопорезиви износ зараде износиће 25.000 динара, уместо садашњих 21.712 динара.

С обзиром да се ради о питању које је регулисано законом, предлог ће се наћи у процедури Скупштине Србије у наредном периоду.

Примена предложене измене очекује се од 1. јануара 2024. године.

Како ће изгледати обрачун зарада за 2024. годину, уз примену предложене измене неопорезивог износа зараде, можете погледати у следећој табели:

Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
до 31.12.2023. од 1.1.2024.
Укупна бруто зарада 80000
Неопорезиви износ зараде 21712 25000
Најнижа основица доприноса 35025 40143
Највиша основица доприноса 500360 573470
Основица за обрачун пореза 58288 55000
Основица за обрачун доприноса 80000 80000
Износ пореза 5828.8 5500
Износ доприноса на терет запосленог 15920 15920.0000
Износ доприноса на терет послодавца 12120 12120
Нето зарада запосленог 58251.2 58580
Укупно порез и доприноси 33868.8 33540
% дажбина у односу на нето зараду 0.5814 0.5726

 

Поделите: