Предложен нови неопорезиви износ зараде од 1. јануара 2018. године

Допуна 16.12.2017. – Нови неопорезиви износ од 15.000 динара је објављен у „Сл. гласнику РС“, број 113 од 17.12.2017. године. Важи почев од исплате зараде за јануар 2018. године.
Погледајте табелу неопорезивих износа овде.

Министарство финансија је у нацрту измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана предложило нови неопорезиви износ зараде од 15.000 динара уместо досадашњих 11.790 динара.

Уколико Влада Србије прихвати предлог и након тога Скупштина усвоји измене и допуне Закона, нови неопорезиви износ ће се примењивати од 1. јануара 2018. године (осим за исплате заосталих зарада закључно са зарадом за децембар 2017. године – за те исплате ће важити неопорезиви износ од 11.790 динара).

За запослене и послодавце ова измена значи следеће:

  • за уговорене зараде у бруто износу, нето зарада запосленог ће бити виша за 321 динар а трошак за послодавца ће остати исти.
  • за уговорене зараде у нето износу, нето зарада запосленог ће остати иста а трошак за послодавца ће бити нижи за 321 динар.

Напомињемо да Законом о раду појам зараде подразумева бруто зараду.

Како би нови неопорезиви износ зараде од 15.000 динара утицао на обрачун пореза и доприноса на зараде погледајте на следећим примерима:

Уговорена основна бруто зарада
Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
до 31.12.2017. од 1.1.2018.
Укупна бруто зарада 40000
Неопорезиви износ зараде 11790 15000
Најнижа основица доприноса 23074
Највиша основица доприноса 332190
Основица за обрачун пореза 28210 25000
Основица за обрачун доприноса 40000
Износ пореза 2821 2500
Износ доприноса на терет запосленог 7960
Износ доприноса на терет послодавца 7160
Нето зарада запосленог 29219 29540
Укупно порез и доприноси 17941 17620
% дажбина у односу на нето зараду 0.6140 0.5965

 

Уговорена укупна нето зарада
Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
до 31.12.2017. од 1.1.2018.
Укупна бруто зарада 41114.1227 40656.2054
Неопорезиви износ зараде 11790 15000
Најнижа основица доприноса 23074
Највиша основица доприноса 332190
Основица за обрачун пореза 29324.1227 26114.1227
Основица за обрачун доприноса 41114.1227
Износ пореза 2932.4123 2611.4123
Износ доприноса на терет запосленог 8181.7104
Износ доприноса на терет послодавца 7359.4280
Нето зарада запосленог 30000
Укупно порез и доприноси 18473.5506 18152.5506
% дажбина у односу на нето зараду 0.6158 0.6051

 

Поделите: