Novi neoporezivi iznos zarade i smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca od 2022. godine

Dopuna 7.11.2021.
Najavljene izmene iz ovog teksta sastavni su deo predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje je Vlada usvojila i čije usvajanje se očekuje u Skupštini Srbije do kraja novembra. Više o predlozima izmena i dopuna poreskih zakona čitajte ovde.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca.

Novi neoporezivi iznos zarade iznosiće 19.300 dinara, umesto sadašnjih 18.300 dinara.

Stopa doprinosa PIO na teret poslodavca će biti smanjena za 0,5% (sa 11,5% na 11%, odnosno ukupno sa 25,5% na 25%).

S obzirom da se radi o pitanjima koja su regulisana zakonima, ovi predlozi će se naći u proceduri Skupštine Srbije u narednom periodu. Primena predloženih izmena očekuje se od 1. januara 2022. godine.

Kako će izgledati obračun zarada za 2022. godinu uz primenu predloženih izmena možete pogledati u sledećoj tabeli:

Polje označeno ovom bojom se može menjati. Kliknite na polje i izvršite upis.
do 31.12.2021. od 1.1.2022.
Ukupna bruto zarada 60000
Neoporezivi iznos zarade 18300 19300
Najniža osnovica doprinosa 28402 28402
Najviša osnovica doprinosa 405750 405750
Osnovica za obračun poreza 41700 40700
Osnovica za obračun doprinosa 60000 60000
Iznos poreza 4170 4070
Iznos doprinosa na teret zaposlenog 11940 11940
Iznos doprinosa na teret poslodavca 9990 9690
Neto zarada zaposlenog 43890 43990
Ukupno porez i doprinosi 26100 25700
% dažbina u odnosu na neto zaradu 0.5947 0.5842

 

Podelite: