Камате „ван дохвата руке“ за 2018. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 18 од 9.3.2018. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2018. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 3,10% на краткорочне кредите у RSD;
 • 4,10% на дугорочне кредите у RSD;
 • 3,19% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 2,45% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;
 • 3,12% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;
 • 3,70% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;
 • 1,15% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;
 • 3,33% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

За друга привредна друштва:

 • 5,84% на краткорочне кредите у RSD;
 • 5,58% на дугорочне кредите у RSD;
 • 3,10% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 3,42% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 12,97% на краткорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;
 • 8,21% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;
 • 4,41% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;
 • 4,16% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Поделите: