Kamate „van dohvata ruke“ za 2018. godinu

Objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 18 od 9.3.2018. godine).

Kamate „van dohvata ruke“ za 2018. godinu su:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 3,10% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 4,10% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

Za druga privredna društva:

 • 5,84% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 5,58% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 12,97% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Podelite: