Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину

“Службени гласник РС”, број 18/2018

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2018. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Члан 2.

Каматне стопе из члана 1. овог правилника су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 3,10% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 4,10% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,19% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 2,45% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(5) 3,12% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 3,70% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

(7) 1,15% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

(8) 3,33% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

2) за друга привредна друштва:

(1) 5,84% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 5,58% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,10% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 3,42% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(5) 12,97% на краткорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 8,21% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(7) 4,41% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(8) 4,16% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Каматне стопе из става 1. овог члана примењују се и на зајмове.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: