Камате „ван дохвата руке“ за 2015. и 2016. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС“, број 12 од 12.2.2016. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2015. и 2016. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 6,29% на краткорочне кредите у РСД;
 • 13,46% на дугорочне кредите у РСД;
 • 3,90% на кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 • 6,78% на кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
 • 1,37% на кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 • 3,92% на кредите у СЕК и динарске кредите индексиране у СЕК;
 • 3,76% на кредите у РУБ и динарске кредите индексиране у РУБ;

За друга привредна друштва:

 • 10,81% на краткорочне кредите у РСД;
 • 9,99% на дугорочне кредите у РСД;
 • 5,34% на краткорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 • 5,07% на дугорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 • 6,57% на дугорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 • 3,67% на краткорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
 • 5,71% на дугорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД.

Поделите: