Kamate „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu

Objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 12 od 12.2.2016. godine).

Kamate „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu su:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 6,29% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 13,46% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

Za druga privredna društva:

 • 10,81% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 9,99% na dugoročne kredite u RSD;
 • 5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Podelite: