АПР тврди да је једношалтерски систем регистрације у потпуноси заживео у пракси

 С обзиром да је АПР и пре месец дана издала саопштење са сличном тврдњом, претпостављамо да ово понављање треба да пошаље поруку свима који су се сусрели са потешкоћама у протеклих пет месеци приликом регистрације (пре свега у вези са пријавом за паушално опорезивање) или су чули да постоје проблеми, да је све то сада сређено и да је једношалтерски систем регистрације стварно заживео у потпуности.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Захваљујући унапређењу једношалтерског система регистрације у оквиру кога су Агенција за привредне регистре (АПР) и Пореска управа извршиле обједињавање својих процедура, време регистрације оснивања и издавања ПИБ-а скраћено је на максималних 24 часа.

Од увођења унапређеног једношалтерског система регистрације, за првих пет месеци примене ове новине додељено је 21.499 ПИБ-ова. Највише ПИБ-ова је додељено током јуна (5.319), а за прве две недеље августа издато је 1.527 ПИБ-ова.

Уместо одласка пред шалтере Пореске управе, довољно је да оснивачи и предузетници исправно попуне Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (тзв. ЈРППС образац), доступну на шалтеру АПР и на интернет страни Агенције.

Исправним попуњавањем ове пријаве истовремено се подноси пријава за упис у регистар АПР-а и јединствени регистар пореских обвезника.

Захваљујући електронској размени података прикупљених на основу попуњене Јединствене регистрационе пријаве оснивања, укинута је и обавеза оснивача и предузетника да лично доставе пријаву за паушално опорезивање предузетника, односно пријаву за ПДВ обвезнике у локалној организационој јединици Пореске управе.

Према евиденцији АПР, тренутно је мање од 2% оснивача и предузетника који нису искористили нове погодности које им пружа једношалтерски систем регистрације оснивања. Тачније, ови оснивачи и предузетници нису доставили обавезне контакт податке који су неопходни ради спровођења процедура у Пореској управи.“

Поделите: