Омогућено истовремено евидентирање података о стварном власнику приликом електронског оснивања привредног друштва

Агенција за приврдне регистре (АПР) обавестила је привредна друштва да је од 1. октобра корисницима на располагању сервис који омогућује истовремено подношење електронске регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва и евидентирање података о стварном власнику.

Оснивачу је сада дата могућност да у електронском поступку оснивања привредног друштва, уколико то жели, може да евидентира и податке о стварном власнику.

Уколико оснивач не искористи ову могућност, законски заступник привредног друштва има обавезу да, у року од 15 дана од дана уписа друштва у Регистар привредних субјеката, евидентира податке у Централну евиденцију стварних власника.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Од 1. октобра 2023. године, корисницима је на располагању сервис који омогућује подношење електронске регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва и евидентирање података о стварном власнику, истовремено.

Извршеним софтверским унапређењем корисничких апликација „еРегистрације оснивања привредног друштва” и „Централне евиденције стварних власника“, оснивачу је сада дата могућност да у електронском поступку оснивања привредног друштва, уколико то жели, може да евидентира и податке о стварном власнику.

Уколико оснивач не искористи ову могућност, законски заступник привредног друштва има обавезу да, у року од 15 дана од дана уписа друштва у Регистар привредних субјеката, евидентира податке у Централну евиденцију стварних власника. С тим у вези, остаје одговорност заступника за евидентирање података у прописаном року, за тачност података које је евидентирао, као и за чување одговарајућих, тачних и ажурних података и докумената на основу којих је евидентирао стварног власника.

„Са увођењем нових дигиталних услуга, Агенција за привредне наставља да испуњава циљеве због којих је основана – да континуирано спроводи реформу система регистрације и омогућава најефикасније спровођење поступака у вези са покретањем пословања и обављањем регистроване делатности. Крајњи циљ је увођење потпуне електронске регистрације, као најбржег начина пружања административног сервиса за привреду“, истакао је Милан Лучић, директор Агенције за привредне регистре најављујући нови сервис који ће 1. октобра почети са радом у Агенцији.“

Поделите: