Омогућена електронска регистрација промене података и брисања предузетника

Агенција за привредне регистре (АПР) је обавестила кориснике да је пуштена у рад посебна апликација за подношење свих пријава за промене података предузетника, као и за брисање предузетника.

Подношење наведених пријава и даље је могуће извршити и у писаној форми, лично или путем поште.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„На порталу са електронским сервисима Агенције данас је пуштена у рад посебна апликација за подношење свих пријава за промене података предузетника, као и за брисање предузетника.

Електронско подношење пријаве промене података и брисања предузетника није обавезно, па сви предузетници који желе да подносе пријаве у писаној форми то могу да наставе да чине као и до сада, лично или путем поште.

За еРегистрацију промена података и брисања, потребно је да предузетник има:

  • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
  • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (уколико је већ инсталирана NEXU апликација, потребно је преузети нову верзију, коју је дизајнирала Агенција и која се може користити за креирање свих будућих електронских докумената, фактура и сл, а њено преузимање са сајта АПР-а је бесплатно),
  • Visa, MasterCard или DinaCard платне картице за плаћање накнаде.

Ако се уз електронску пријаву прилаже и документ као што је сагласност, уверење (нпр. докази о измиреним пореским обавезама), дозвола надлежног органа који је изворно настао у папирној форми, тај документ мора бити дигитализован, односно претворен у форму електронског документа. Дигитализацију тог акта, односно конвертовање у форму електронског документа, може да изврши адвокат, уз услов да је адвокат истовремено и подносилац саме пријаве, или нотар, који својим електронским потписом гарантује да је имао оригиналан документ, да га је скенирао и потписао електронским потписом, односно квалификованим електронском печатом.

Документа која издаје сам предузетник, попут овлашћења прокуристи, могу се начинити у изворно електронској форми, тако што ће предузетник потписати документ својим квалификованим електронским потписом.

Агенција је, тако, уз пре пар година уведену пријаву оснивања омогућила да се и други поступци регистрације, који се односе на предузетнике, обављају у Регистру привредних субјеката потпуно у дигиталном облику.“

Поделите: