Регистрација оснивања привредних друштава искључиво у електронској форми

Од 17. маја 2023. године Агенција за привредне регистре (АПР) прима пријаве за регистрацију оснивања привредних друштава искључиво у електронској форми, путем посебне апликације, за следећа привредна друштва:

  • друштва с ограниченом одговорношћу (ДОО),
  • ортачког друштва (ОД),
  • командитног друштва (КД) и
  • акционарског друштва (АД).

Предузетници, задруге, задружни савези, јавна предузећа, представништва или огранци страних привредних друштава могу и даље да бирају између два начина подношења пријаве за регистрацију оснивања – у папирној или у електронској форми.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција је на свом порталу покренула нову електронску услугу за регистрацију оснивања привредних друштава, предузетника и осталих привредних субјеката који се уписују у Регистар привредних субјеката, која омогућава подношење пријава путем посебне апликације.

Подношење пријава у електронској форми од данас, 17. маја 2023. године, представља искључиви начин подношења пријава за оснивање:

  • друштва с ограниченом одговорношћу (ДОО),
  • ортачког друштва (ОД),
  • командитног друштва (КД) и
  • акционарског друштва (АД).

Агенција ће од данас примати пријаве за регистрацију оснивања привредних друштава искључиво у електронској форми, у складу са чланом 9. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021). Пријаве које буду поднете у папирној форми, АПР ће од данас одбацивати, јер нису у складу са наведеним прописом.

Обавезна електронска регистрација не односи се на:

  • оснивање предузетника, задруге, задружног савеза, јавног предузећа, представништва или огранка страног привредног друштва,
  • већ регистроване привредне субјекте.

Предузетници, задруге, задружни савези, јавна предузећа, представништва или огранци страних привредних друштава могу да бирају између два начина подношења пријаве за регистрацију оснивања- у папирној или у електронској форми.

Овде можете преузети водич „У сусрет обавезној електронској пријави за регистрацију оснивања привредних друштава„.“

Поделите: