АПР шаље пријаву на обавезно социјално осигурање за привредна друштва електронски у ЦРОСО

За привредна друштва, чији је оснивач уједно и регистровани заступник, која се региструју у Агенцији за привредне регистре путем сервиса обједињене процедуре једношалтерског система регистрације оснивања, АПР врши пријаву на обавезно социјално осигурање у ЦРОСО (М образац).

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Унапређењем електронског сервиса „Једношалтерски систем“ (Оne stop shop), између Агенције за привредне регистре (АПР) и Централног регистра обавезнoг социјалног осигурања (ЦРОСО), направљен је помак у области започињања пословања, јер је уклоњен један корак у процедурама које привредно друштво треба да спроведе приликом покретања пословања.

За привредна друштва, чији је оснивач уједно и регистровани заступник, која се региструју у Агенцији за привредне регистре путем сервиса обједињене процедуре једношалтерског система регистрације оснивања, АПР врши пријаву на обавезно социјално осигурање у ЦРОСО (М образац). Овај сервис већ је постојао за предузетнике, а од пре два дана је омогућен и за привредна друштва.

Захваљујући једношалтерском систему, привредни субјекти који региструју оснивање у АПР-у коришћењем тог сервиса имају олакшице уведене у претходним годинама, које су скратиле процедуре за покретање пословања.

Заједно са решењем о оснивању, које доноси Агенција за привредне регистре, добија се истовремено регистарски/матични број из Републичког завода за статистику и порески идентификациони број (ПИБ), који додељује Пореска управа, а од 2016. године се подношењем јединствене регистрационе пријаве оснивања привредног субјекта у АПР-у уједно врши пријава за ПДВ, као и пријава на паушално, односно опорезивање на личну зараду за предузетнике.“

Поделите: