Плаћање накнаде за регистрацију адресе за пријем електронске поште

Привредна друштва и предузетници који нису регистровали адресу за пријем електронске поште у периоду док је то било бесплатно, могу накнадно извршити регистрацију уз плаћање накнаде Агенцији за привредне регистре.

Накнада износи 2.800 динара за привредна друштва, односно 750 динара за предузетнике.

У настакву преносимо у целости саопштење АПР:

„Податак о адреси за пријем електронске поште се од данас, 1. октобра, региструје уз плаћање накнаде.

Привредна друштва, која до сада нису регистровала адресу за пријем електронске поште, плаћају накнаду од 2.800 динара, ако регистрационом пријавом траже упис само тог једног податка, а попуњавају регистрациону пријаву промене података (обавезни подаци) и додатак бр. 31.

Предузетници плаћају накнаду од 750 динара, уколико пријављују само тај један податак, а попуњавају регистрациону пријаву промене података о предузетнику (обавезни подаци) и додатак бр. 16.

Попуњене регистрационе пријаве се предају лично у АПР-у или се шаљу поштом, на адресу Агенције за привредне регистре, Бранкова 25, Београд.

Пријаве се не могу слати електронском поштом.“

Поделите: