Мења се начин регистрације промена на капиталу у Регистру привредних субјеката од 2. априла

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је обавештење у којем наводи да од 2. априла 2024. године почиње са измењеним начином регистрације промена на капиталу (повећање и/или смањење по било ком основу). Промена се састоји у томе да ће сва повећања, односно смањења, бити регистрована као јединствен укупан износ капитала након промене, што би требало да поједностави преглед стања капитала и улога чланова.

Сви постојећи датуми уплата/уноса биће обрисани, а као датум уплате/уноса биће регистрован датум доношења решења којим се спроводи ова промена, а у складу са одредбом чланова 147в, 300. и 323. Закона о привредним друштвима.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Обавештавамо све подносиоце пријава да Регистар привредних субјеката, почевши од 2. априла 2024. године, почиње са измењеним начином регистрације промена на капиталу (повећање и/или смањење по било ком основу). Промена се састоји у томе да ће сва повећања, односно смањења, бити регистрована као јединствен укупан износ капитала након промене, што би требало да поједностави преглед стања капитала и улога чланова, како самим привредним субјектима тако и свим заинтересованим лицима.

Ово практично значи да ће, ако је у друштву које спроводи повећање капитала регистровано више појединачних уплата, регистратор приликом доношења решења (почевши од 02.04.2024. године) извршити брисање свих тих појединачних уплата и регистровати само једну која ће представљати збир свих до тада регистрованих и нове уплате.

Исто правило биће примењено и код смањења капитала, па ће регистратор у овој ситуацији обрисати све регистроване уплате, а као нови износ капитала уписати разлику између постојећег капитала и износа смањења.

На исти начин, вршиће се и регистрација улога чланова (било да су друштва једночлана или вишечлана) и односиће се и на новчани и на неновчани капитал/улоге.

Такође, важно је напоменути да ће сви постојећи датуми уплата/уноса бити обрисани, а као датум уплате/уноса биће регистрован датум доношења решења којим се спроводи ова промена, а ово у складу са одредбом чланова 147в, 300. и 323. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) којима је прописано да се основни капитал сматра повећаним, односно смањеним, даном регистрације у Регистру привредних субјеката, у складу са законом о регистрацији.

Регистратор привредних субјеката донео је овакву одлуку у оквиру своје надлежности о ближем уређењу начина вођења регистра, а уз сагласност надлежног Министарства привреде.“

Поделите: