Невраћена позајмица оснивачу се не евидентира као приход у Билансу успеха већ директно у корист одговарајућих ставки капитала

а) Када оснивач изврши уплату средстава по основу позајмице привредном друштву за одржавање текуће ликвидности преко свог личног рачуна, нпр. путем електронског банкарства или мобилног, да ли постоји законска обавеза да се такав Уговор о позајмици овери у банци, с обзиром да је све прошло електронски и није било готовог новца у оптицају? У вези са тим и питање, када привредно друштво враћа позајмицу оснивачу директно на лични рачун оснивача, дакле на исти начин као и када је примило позајмицу, да ли и то мора да се оверава у банци?
б) У пракси има случајева да привредно друштво не буде у могућности да врати позајмицу оснивачу у року дефинисаним Уговором, па се у тим случајевима сачињавају Анекси основних Уговора где се рок продужава на нови рок. Да ли постоји законска обавеза да се такав Анекс овери у одговарајућој пословној банци, с обзиром да нема никаквих новчаних трансакција?
в) Да ли ја као књиговођа морам да оприходујем невраћену позајмицу иако привредно друштво поседује Анекс којим се продужава рок враћања позајмице, али исти није оверен од стране банке? Такође, ако се рок о поврату не испоштује, а не сачини се Анекс о новом року враћања, да ли ја морам да оприходујем невраћену позајмицу? Уколико морам, у ком временском периоду сам у обавези да то урадим?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 001626562 2024 10520 016 000 011 004 од 21.5.2024. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: