APR tvrdi da je jednošalterski sistem registracije u potpunosi zaživeo u praksi

 S obzirom da je APR i pre mesec dana izdala saopštenje sa sličnom tvrdnjom, pretpostavljamo da ovo ponavljanje treba da pošalje poruku svima koji su se susreli sa poteškoćama u proteklih pet meseci prilikom registracije (pre svega u vezi sa prijavom za paušalno oporezivanje) ili su čuli da postoje problemi, da je sve to sada sređeno i da je jednošalterski sistem registracije stvarno zaživeo u potpunosti.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Agencije za privredne registre:

„Zahvaljujući unapređenju jednošalterskog sistema registracije u okviru koga su Agencija za privredne registre (APR) i Poreska uprava izvršile objedinjavanje svojih procedura, vreme registracije osnivanja i izdavanja PIB-a skraćeno je na maksimalnih 24 časa.

Od uvođenja unapređenog jednošalterskog sistema registracije, za prvih pet meseci primene ove novine dodeljeno je 21.499 PIB-ova. Najviše PIB-ova je dodeljeno tokom juna (5.319), a za prve dve nedelje avgusta izdato je 1.527 PIB-ova.

Umesto odlaska pred šaltere Poreske uprave, dovoljno je da osnivači i preduzetnici ispravno popune Jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (tzv. JRPPS obrazac), dostupnu na šalteru APR i na internet strani Agencije.

Ispravnim popunjavanjem ove prijave istovremeno se podnosi prijava za upis u registar APR-a i jedinstveni registar poreskih obveznika.

Zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka prikupljenih na osnovu popunjene Jedinstvene registracione prijave osnivanja, ukinuta je i obaveza osnivača i preduzetnika da lično dostave prijavu za paušalno oporezivanje preduzetnika, odnosno prijavu za PDV obveznike u lokalnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Prema evidenciji APR, trenutno je manje od 2% osnivača i preduzetnika koji nisu iskoristili nove pogodnosti koje im pruža jednošalterski sistem registracije osnivanja. Tačnije, ovi osnivači i preduzetnici nisu dostavili obavezne kontakt podatke koji su neophodni radi sprovođenja procedura u Poreskoj upravi.“

Podelite: