Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
(važi do 30.11.2022.)

„Službeni glasnik RS“, broj 84/2022, 97/2022, 101/2022, 110/2022, 115/2022 i 121/2022

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom se, u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica.

Član 2.

Maksimalna maloprodajna cena jestivog suncokretovog ulja u pakovanju od jednog litra ne sme prelaziti 219,99 dinara.

Član 3.

(Brisan)

Član 4.

Maksimalna maloprodajna cena belog kristal šećera, u svim pakovanjima, ne sme prelaziti 114,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera, u pakovanjima od jednog kilograma, pet kilograma i deset kilograma, ne sme prelaziti 95,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera za sva ostala pakovanja ne sme prelaziti 104,54 dinara po kilogramu.

Član 5.

Trgovci na veliko koji kupuju kristal šećer, po ceni i u pakovanjima iz člana 4. stav 2. ove uredbe, dužni su da ga distribuiraju u trgovinu na malo u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Član 6.

Maksimalna maloprodajna cena za brašno tip T-400 glatko, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, ne sme prelaziti 84,7 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, ne sme prelaziti 70,00 dinara po kilogramu.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu brašna iz stava 1. ovog člana, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Za vreme važenja ove uredbe vanfakturna davanja od strane dobavljača se ne primenjuju.

Član 7.

Maksimalna maloprodajna cena za brašno tip T-500, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, ne sme prelaziti 78,65 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena brašna tip T-500, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma ne sme prelaziti 65,00 dinara po kilogramu.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu brašna iz stava 1. ovog člana, umanjena za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Za vreme važenja ove uredbe vanfakturna davanja od strane dobavljača se ne primenjuju.

Član 8.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjski but bez kostiju ne sme prelaziti 750,20 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 620,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku plećku bez kostiju ne sme prelaziti 738,10 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 610,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjski vrat sa kostima ne sme prelaziti 689,70 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 570,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku slabinu sa kostima ne sme prelaziti 659,45 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 545,00 dinara po kilogramu.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu svežeg svinjskog mesa iz st. 1–4. ovog člana, umanjena za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Ukupna stopa marže na svinjsko meso iz st. 1–4. ovog člana, originalno upakovano i deklarisano od strane proizvođača svinjskog mesa, ne sme biti veća od 8%.

Član 9.

Maksimalna maloprodajna cena svežeg pilećeg trupa ne sme prelaziti 319,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena svežeg pilećeg trupa ne sme prelaziti 276,19 dinara po kilogramu.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu svežeg pilećeg trupa, umanjena za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 5%.

Član 10.

Proizvođači ne smeju isporučivati proizvode iz čl. 2–4. i čl. 6–9. ove uredbe u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Član 11.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2–10. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 12.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Službeni glasnik RS”, br. 73/22 i 79/22).

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a važi do 30. novembra 2022. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica: „Službeni glasnik RS“, broj 97/2022

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica: „Službeni glasnik RS“, broj 101/2022

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica: „Službeni glasnik RS“, broj 110/2022

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica: „Službeni glasnik RS“, broj 115/2022

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica: „Službeni glasnik RS“, broj 121/2022

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Podelite: