Објављен „Службени гласник РС“ број 97 од 30.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 97 од 30.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Португалији
Влада
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

Поделите: