Објављен „Службени гласник РС“ број 101 од 6.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза млека и производа од млека

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 101 од 6.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза млека и производа од млека
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” Београд за период 2022–2024. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину обављања послова у име и за рачун Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је законити ималац Акционарски фонд
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 499-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-3/22
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних комуникационих мрежа на фиксној локацији
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2022. године
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-30/2022-06
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-65/2022-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга”, Босилеград
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Босилеград”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац” ЈП, Инђија

Поделите: