Објављен „Службени гласник РС“ број 121 од 31.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 121 од 31.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена пелета
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза млека и производа од млека
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за родну равноправност
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Безбедносно-информативне агенције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе
Министарства
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене коридора железничке пруге Краљево–Рудница на животну средину
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-708/2022-1
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

Поделите: