Објављен „Службени гласник РС“ број 110 од 30.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 110 од 30.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Народној Републици Кореји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Народној Републици Кореји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о престанку важења одређених уредби
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од млека
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члановима Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Шангају, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План управљања Националним парком „Ђердап” за период 2020–2029. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини цена приступа и ценa приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње за 2023/2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Стари град у Београду, Република Србија и града Вићенце, Регија Венето, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7473/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7697/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7698/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7699/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7700/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7701/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7704/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о хомологацији
 • ПРАВИЛНИК о садржини информативних образаца за уговор о временски подељеном коришћењу непокретности, уговор о трајним олакшицама за одмор, уговор о помоћи приликом препродаје и уговор о омогућавању размене
 • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за одустанак од уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене временски подељеног коришћења непокретности
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о заштити малих инвеститора
 • ОДЛУКА о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења о области приступа информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0242/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0313/16-10
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0446/21-08
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Оснивачког акта Привредног друштва Енерго-зелена д.о.о. Инђија
 • ОДЛУКА о измени и допуни Оснивачког акта Привредног друштва Енерго-зелена д.о.о. Инђија
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја општине Сврљиг
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз”, Врњачка Бања
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Алексинац
ОГЛАСИ

Поделите: