Објављен „Службени гласник РС“ број 115 од 21.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 115 од 21.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
 • УРЕДБА о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Бурунди носиоце дипломатских и службених пасоша
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Салцбургу, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8138/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8139/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8305/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2021. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на отуђење непокретности Јавног предузећа „Службени гласник” Београд
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Нови Сад” у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за сениоре, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и града Бизерте, Република Тунис
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8328/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8329/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8330/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8331/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8339/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8276/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8280/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8273/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8277/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8278/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8279/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8281/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8283/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8285/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-15763/2021 и издвојено мишљење судије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године, путем електорске скупштине
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • УПУТСТВО о измени и допунама Упутства за израду и спровођење плана интегритета
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-650/2022-1
 • ПЛАН о изменама и допуни Плана нумерације
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: