Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки

Канцеларија за јавне набавке обавештава све учеснике у поступцима јавних набавки да је припремила Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки, а све у циљу пружања помоћи наручиоцима и привредним субјектима приликом спровођења, односно учешћа у поступцима јавних набавки.

Смернице можете погледати и преузети овде.

Извор: Канцеларија за јавне набавке

Поделите: