Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki

Kancelarija za javne nabavke obaveštava sve učesnike u postupcima javnih nabavki da je pripremila Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki, a sve u cilju pružanja pomoći naručiocima i privrednim subjektima prilikom sprovođenja, odnosno učešća u postupcima javnih nabavki.

Smernice možete pogledati i preuzeti ovde.

Izvor: Kancelarija za javne nabavke

Podelite: