АПР ће по службеној дужности прибављати документацију и доказе у вези са Регистром понуђача

Агенција за привредне регистре је објавила обавештење да ће од 6. јула 2020. године за упис у Регистар понуђача или добијање потвтрде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке бити потребно доставити одговарајућу регистрациону пријаву, односно захтев и доказ о уплати прописане накнаде за поступак регистрације.

Осталу документацију и доказе прописане Законом о јавним набавкама АПР ће прибављати по службеној дужности.

Све информације у вези са Регистром понуђача могу се погледати на њиховој интернет страни:

https://www.apr.gov.rs/registri/ponuđači.2354.html

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Регистратор Регистра понуђача, који води Агенција за привредне регистре, обавештава све заинтересоване за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, да ће се од понедељка, 6.7.2020. године, сва документација прописана Законом о јавним набавкaма потребна за доказивање непостојањa основа за искључење из поступка јавне набавке прибављати по службеној дужности.

Из наведеног произлази да је за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке потребно доставити одговарајућу регистрациону пријаву, односно захтев и доказ о уплати прописане накнаде за поступак регистрације.“

Поделите: