Брисање неусклађених понуђача из Регистра

Агенција за привредне регистре објавила је обавештење да су се дана 1.7.2020. године стекли услови за брисање регистрованих понуђача из Регистра понуђача АПР-а који нису поднели документацију којом доказују непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Дана 1.7.2020. године, стекли су се услови за брисање регистрованих понуђача из Регистра понуђача АПР-а који нису поднели документацију којом доказују непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке.

Регистратор Регистра понуђача ће, по службеној дужности, донети решења о брисању из Регистра, након обраде свих поднетих захтева за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке.

До доношења решења о брисању из Регистра, сви регистровани понуђачи могу поднети захтев за добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, а након брисања могу поднети регистрациону пријаву за поновни упис понуђача у Регистар.“

Поделите: