Прописан образац у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава

У „Службеном гласнику РС“, број 56 од 15.4.2020. године објављен је Правилник о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава (у даљем тексту: Правилник).

Правилник је ступио на снагу 15.4.2020. године, а велика правна лица која желе да остваре право на уплату директних давања у мају 2020. године дужна су да доставе спискове лица у папирном облику најкасније до 21. априла (с обзиром да је 20. април нерадни дан).

Подсећамо да је Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима… предвиђено да у сврху остваривања правна на уплату директних давања, велика правна лица достављају надлежној организационој јединици Пореске управе и надлежној организационој јединици Управе за трезор у папирном облику спискове лица за која је донето решење о прекиду рада у складу са чл. 116. и 117. Закона о раду, најкасније до 20-ог у месецу за исплату бесповратних средстава која се врши у следећем месецу.

Правилник је предвиђен Образац СЛ – Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава.

Образац СЛ подноси се у папирном облику непосредно организационој јединици Пореске управе надлежној за територију на којој је седиште великог правног лица и Министарству финансија – Управи за трезор, Поп Лукина 7–9, 11000 Београд.

Поделите: