Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 15.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 15.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања 
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
  • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља
Правосуђе
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-124/2020-01
  • ОДЛУКУ о престанку судијске функције, број 119-00-125/2020-01
  • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-171/2020-01
  • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-176/2020-01

Поделите: