Привремени прекид делатности од почетка 2020. године са посебним освртом на период од увођења ванредног стања

У Агенцији за привредне регистре је у период од 1. јануара до 15. марта 2020. године регистровано 7.358 привремених прекида делатности предузетника, а у периоду од 16. марта до 13. априла 6.290 прекида.

У периоду до 15. марта су међу регистрованим привременим прекидима обављања делатности у највећем броју били предузетници регистровани за „рачунарске делатности“ – чак 5.474 прекида (74,4% од укупног броја прекида у том периоду). Претпоставља да је то последица измена Закона о порезу на доходак грађана и „теста самосталности”. У периоду од 16. марта до 13. априла регистровано је свега 580 прекида обављања рачунарских делатности.

Од увођења ванредног стања нагло је порастао број регистрованих привремених прекида обављања делатности као што су фризерски и козметички салони, делатности консултантских активности у вези с пословањем и осталим управљањем, остало образовање (вртићи, боравци за чување деце), производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма, стоматолошка пракса, такси превоз, инжењерске делатности и техничко саветовање, ресторани и покретни угоститељски објекти, трговине на мало одећом итд.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Од 1. јануара до 15. марта, Агенција за привредне регистре је регистровала 7.358 привремених прекида обављања делатности предузетника, док је од 16. марта до 13. априла регистровано 6.290 прекида.

„Већ са најавом Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса COVID-19 и подршку привреди Србије, у Агенцији смо почели да региструјемо мањи број привремених прекида обављања делатности, док је један број предузетника пријавио и наставак обављања делатности“, изјавио је Милан Лучић, директор Агенције за привредне регистре, који је истакао да ће економске мере државе помоћи најугроженијим деловима привреде да превазићу прве последице кризе проузроковане вирусом SARS-CoV-2.

Од увођења ванредног стања због пандемије болести изазване корона вирусом 2019 (COVID-19), нагло је порастао број регистрованих привремених прекида обављања делатности код предузетника којима је ванредно стање отежало или онемогућило даље пословање, а то су фризерски и козметички салони, делатности консултантских активности у вези с пословањем и осталим управљањем, остало образовање (вртићи, боравци за чување деце), производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма, стоматолошка пракса, такси превоз, инжењерске делатности и техничко саветовање, ресторани и покретни угоститељски објекти, трговине на мало одећом итд.

Програм економских мера, за чију је реализацију надлежно Министарство финансија, као и Министарство привреде, пружиће подршку и овим предузетницима, који су због увођења ванредног стања пријавили прекид обављања делатности у АПР-у, а Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 54, од 10. априла 2020) прецизира која лица и под којим условима могу користити фискалне погодности и директна давања, ПДВ третман промета добара и услуга без накнаде за здравствене сврхе, као и исплату једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Републике Србије из буџета.

Повећање броја регистрованих привремених прекида обављања делатности предузетника је забележено у Регистру привредних субјеката и пре појаве пандемије корона вирусом, али се претпоставља да је то последица измена Закона о порезу на доходак грађана и „теста самосталности”, јер су предузетници регистровани за тзв. „рачунарске делатности” у највећој мери били подносиоци пријава привременог прекида обављања делатности.

Један број предузетника из ове групе пријавио је брисање из Регистра предузетника и регистровао се као привредно друштво, под истим називом и шифром делатности под којима је раније обављао делатност предузетника, док се удео ових предузетника у укупном броју регистрованих прекида обављања делатности смањио од увођења ванредног стања.

Тако је од 1. јануара до 15. марта регистровано 5.474 привремених прекида обављања делатности предузетника регистрованих за „рачунарске делатности”, док је од 16. марта до 13. априла регистровано свега 580 прекида обављања рачунарских делатности.“

Поделите: