Предузетници који обављају приватну праксу до 11. октобра треба да пријаве недељни распоред рада и радно време

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава предузетнике који обављају приватну праксу да су дужни да до 11. октобра 2020. године пријаве недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена.

Радно време приватне праксе пријављује се подношењем регистрационе пријаве промене података – обавезни подаци + додатак 14, уз доказ о уплати накнаде од 750,00 динара.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Оснивачи приватне праксе су дужни да дo 11. октобра 2020. године поднесу регистрациону пријаву уписа забележбе о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у приватној пракси, у складу са чланом 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и чланом 53. Правилника о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију.

У складу са чланом 56. став 3. Закона о здравственој заштити, предузетници који обављају приватну праксу, као и здравствене установе почевши од 11. октобра 2020. године, имају обавезу да АПР-у пријаве недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена, како би ти подаци били уписани и објављени у оквиру Регистра привредних субјеката.

Приватна пракса се уписује у Регистар привредних субјеката, а њени подаци ће, по службеној дужности, бити обједињени са подацима здравствених установа у Јединственој евиденцији субјеката у здравству, која ће почети да се води у Агенцији почевши од 11. октобра 2020. године, заједно са Регистром здравствених установа.

Радно време приватне праксе пријављује се подношењем регистрационе пријаве промене података-обавезни подаци + додатак 14, уз доказ о уплати накнаде од 750,00 динара.“

Поделите: