Preduzetnici koji obavljaju privatnu praksu do 11. oktobra treba da prijave nedeljni raspored rada i radno vreme

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava preduzetnike koji obavljaju privatnu praksu da su dužni da do 11. oktobra 2020. godine prijave nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena.

Radno vreme privatne prakse prijavljuje se podnošenjem registracione prijave promene podataka – obavezni podaci + dodatak 14, uz dokaz o uplati naknade od 750,00 dinara.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Osnivači privatne prakse su dužni da do 11. oktobra 2020. godine podnesu registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi, u skladu sa članom 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i članom 53. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

U skladu sa članom 56. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, preduzetnici koji obavljaju privatnu praksu, kao i zdravstvene ustanove počevši od 11. oktobra 2020. godine, imaju obavezu da APR-u prijave nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, kako bi ti podaci bili upisani i objavljeni u okviru Registra privrednih subjekata.

Privatna praksa se upisuje u Registar privrednih subjekata, a njeni podaci će, po službenoj dužnosti, biti objedinjeni sa podacima zdravstvenih ustanova u Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu, koja će početi da se vodi u Agenciji počevši od 11. oktobra 2020. godine, zajedno sa Registrom zdravstvenih ustanova.

Radno vreme privatne prakse prijavljuje se podnošenjem registracione prijave promene podataka-obavezni podaci + dodatak 14, uz dokaz o uplati naknade od 750,00 dinara.“

Podelite: