Privremeni prekid delatnosti od početka 2020. godine sa posebnim osvrtom na period od uvođenja vanrednog stanja

U Agenciji za privredne registre je u period od 1. januara do 15. marta 2020. godine registrovano 7.358 privremenih prekida delatnosti preduzetnika, a u periodu od 16. marta do 13. aprila 6.290 prekida.

U periodu do 15. marta su među registrovanim privremenim prekidima obavljanja delatnosti u najvećem broju bili preduzetnici registrovani za „računarske delatnosti“ – čak 5.474 prekida (74,4% od ukupnog broja prekida u tom periodu). Pretpostavlja da je to posledica izmena Zakona o porezu na dohodak građana i „testa samostalnosti”. U periodu od 16. marta do 13. aprila registrovano je svega 580 prekida obavljanja računarskih delatnosti.

Od uvođenja vanrednog stanja naglo je porastao broj registrovanih privremenih prekida obavljanja delatnosti kao što su frizerski i kozmetički saloni, delatnosti konsultantskih aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, ostalo obrazovanje (vrtići, boravci za čuvanje dece), proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, stomatološka praksa, taksi prevoz, inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, restorani i pokretni ugostiteljski objekti, trgovine na malo odećom itd.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Od 1. januara do 15. marta, Agencija za privredne registre je registrovala 7.358 privremenih prekida obavljanja delatnosti preduzetnika, dok je od 16. marta do 13. aprila registrovano 6.290 prekida.

„Već sa najavom Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 i podršku privredi Srbije, u Agenciji smo počeli da registrujemo manji broj privremenih prekida obavljanja delatnosti, dok je jedan broj preduzetnika prijavio i nastavak obavljanja delatnosti“, izjavio je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre, koji je istakao da će ekonomske mere države pomoći najugroženijim delovima privrede da prevaziću prve posledice krize prouzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Od uvođenja vanrednog stanja zbog pandemije bolesti izazvane korona virusom 2019 (COVID-19), naglo je porastao broj registrovanih privremenih prekida obavljanja delatnosti kod preduzetnika kojima je vanredno stanje otežalo ili onemogućilo dalje poslovanje, a to su frizerski i kozmetički saloni, delatnosti konsultantskih aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, ostalo obrazovanje (vrtići, boravci za čuvanje dece), proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, stomatološka praksa, taksi prevoz, inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, restorani i pokretni ugostiteljski objekti, trgovine na malo odećom itd.

Program ekonomskih mera, za čiju je realizaciju nadležno Ministarstvo finansija, kao i Ministarstvo privrede, pružiće podršku i ovim preduzetnicima, koji su zbog uvođenja vanrednog stanja prijavili prekid obavljanja delatnosti u APR-u, a Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, broj 54, od 10. aprila 2020) precizira koja lica i pod kojim uslovima mogu koristiti fiskalne pogodnosti i direktna davanja, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, kao i isplatu jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta.

Povećanje broja registrovanih privremenih prekida obavljanja delatnosti preduzetnika je zabeleženo u Registru privrednih subjekata i pre pojave pandemije korona virusom, ali se pretpostavlja da je to posledica izmena Zakona o porezu na dohodak građana i „testa samostalnosti”, jer su preduzetnici registrovani za tzv. „računarske delatnosti” u najvećoj meri bili podnosioci prijava privremenog prekida obavljanja delatnosti.

Jedan broj preduzetnika iz ove grupe prijavio je brisanje iz Registra preduzetnika i registrovao se kao privredno društvo, pod istim nazivom i šifrom delatnosti pod kojima je ranije obavljao delatnost preduzetnika, dok se udeo ovih preduzetnika u ukupnom broju registrovanih prekida obavljanja delatnosti smanjio od uvođenja vanrednog stanja.

Tako je od 1. januara do 15. marta registrovano 5.474 privremenih prekida obavljanja delatnosti preduzetnika registrovanih za „računarske delatnosti”, dok je od 16. marta do 13. aprila registrovano svega 580 prekida obavljanja računarskih delatnosti.“

Podelite: