Привремена забрана извоза одређених производа

У „Службеном гласнику РС“, број 28 од 14.3.2020. године објављена је Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво.

Одлука је ступила на снагу и примењује се од 14.3.2020. године.

Забрана извоза се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

Привремена забрана извоза ових производа уводи се у циљу спречавања њихове критичне несташице, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем вируса SARS-Cov-2.

Поделите: