Привредни субјекти више немају обавезу да пријаве отварање или промену текућег рачуна АПР-у

Агенција за привредне регистре и Народна банка Србије су данас саопшиле да привредни субјекти од данас више нису у обавези након регистрације да накнадно пријаве АПР-у податке о текућем рачуну који су отворили или променили.

Те податке ће од сада АПР преузимати директно од Народне банке Србије.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије:

„Привредни субјекти од данас више неће морати да достављају Агенцији за привредне регистре податке о својим текућим рачунима, ради регистрације.

Укидање овог корака у процедури за регистрацију привредних субјеката омогућено је на основу преузимања електронских података из Јединственог регистра рачуна Народне банке Србије.

Ова процедура односи се на сва привредна друштва, предузетнике и огранке страних привредних друштава чији се подаци воде у Регистру привредних субјеката АПР-а и који су до сада имали обавезу да након оснивања отворе пословни рачун у комерцијалној банци и тај податак, накнадно, пријаве АПР-у. Ова обавеза односила се и на пријаву сваке промене текућег рачуна коју ће убудуће АПР, аутоматски, преузимати од НБС и те податке ажурирати и објављивати на својој интернет страници.

Електронска размена пословних података између Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије установљена је на основу Споразума о сарадњи потписаног 2013. године којим је дефинисан приступ и међусобно преузимање из база података које води више државних органа, у циљу унапређења сервиса и услуга за грађане, те ефикаснијег обављања послова из надлежности ових државних органа. Преузимање података о текућим рачинима представља наставак ове сарадње.“

Поделите: