Пријављивање складишног и пословног простора искључиво електронским путем преко портала е-ПОРЕЗИ

Пореска управа је обавестила пореске обвезнике да су дужни да доставе податке о свим складишним, односном пословним просторијама у којима обављају делатност, као и да уредно пријављују измене тих података, почев од 27. августа 2018. године.

Достављање података се врши искључиво електронским путем преко портала е-ПОРЕЗИ, попуњавањем пореске пријаве на обрасцу ПЕП-ИПЈ.

Објављено је и Техничко упутство за евиденцију издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта. Упутство можете преузети директно овде или са сајта Пореске управе овде.

Више о обавези пријављивања пословних просторија у којима се складишти роба и просторија у којима се обавља регистрована делатност писали смо раније у коментару овде.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Порески обвезници су дужни да Пореској управи достављају податке о свим складишним, односно пословним просторијама у којима обављају делатност као и да уредно пријављују евентуалне измене тих података, почев од 27. августа 2018. године.

obavezno prijavljivanje skladisnog i poslovnog prostora

То је једна од новина прописана Законом о пореском поступку и пореској администрацији и то чланом 25. по коме су порески обвезници дужни да Пореској управи доставе податке, као и касније измене података о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, као и о свим просторијама у којима обављају регистровану делатност.

То могу учинити искључиво електронским путем преко портала е-ПОРЕЗИ.

Порески обвезници су у обавези да Пореску управу уредно обавештавају  о свим евентуалним изменама података и то пре почетка коришћења просторија у којима складиште, односно смештају добра, као и коришћења просторија у којима обављају регистровану делатност.

Непоступање пореских обвезника по члану 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно непријављивање Пореској управи, продајног, складишног, односно смештајног простора, у којима се смештају добра, односно врши промет, представља кривично дело недозвољеног складиштења робе, сходно члану 176а. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.  Роба која се затекне у просторијама које нису пријављене Пореској управи, биће одузета.

Такође, обвезник може бити и прекршајно одговоран сходно члану 179. Закона о пореском поступку и пореској администрацији уколико не поступи у складу са чланом 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.“

Поделите: