Обавеза пријављивања пословних просторија у којима се складишти роба и просторија у којима се обавља регистрована делатност

31.8.2018. – Нови коментар у вези са овом темом читајте овде:
Пријављивање просторија Пореској управи – објашњења и недоумице

Последњим изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА) које су ступиле на снагу 28.4.2018. године, предвиђена је обавеза пореског обвезника да Пореској управи пријави податке о свим пословним просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност, осим ако су у складу са ЗПППА и другим прописима ови подаци већ достављени Пореској управи (члан 25. став 1. тачка 1) ЗПППА).

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: