Obaveza prijavljivanja poslovnih prostorija u kojima se skladišti roba i prostorija u kojima se obavlja registrovana delatnost

31.8.2018. – Novi komentar u vezi sa ovom temom čitajte ovde:
Prijavljivanje prostorija Poreskoj upravi – objašnjenja i nedoumice

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA) koje su stupile na snagu 28.4.2018. godine, predviđena je obaveza poreskog obveznika da Poreskoj upravi prijavi podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ZPPPA i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: