Претрага података о привредним субјектима код којих је објављено обавештење да су се стекли разлози за принудну ликвидацију

Агенција за привредне регистре је објавила Претрагу огласа и обавештења за регистроване привредне субјекте где ће бити омогућена претрага података о привредним субјектима код којих је објављено обавештење да су се стекли разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. Закона о привредним друштвима.

После више од годину дана од како је Министарство привреде дало мишљење о потреби примене одредби Закона о привредним друштвима које се тичу принудне ликвидације и од како је АПР издало саопштење о почетку спровођења поступка принудне ликвидације, ово је први корак којим се започиње примена института принудне ликвидације (који постоји на папиру још од доношења новог Закона о привредним друштвима 2011. године).

За око 22.400 привредних друштава која нису доставила финансијске извештаје за 2015. и 2016. до краја 2017. године, објављена су обавештења (која су предмет нове претраге). По истеку рока од 90 дана (крај марта 2019), по службеној дужности ће бити донет акт о покретању поступка принудне ликвидације.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре ће данас објавити Претрагу огласа и обавештења за регистроване привредне субјекте где ће бити омогућена претрага података о привредним субјектима код којих је објављено обавештење да су се стекли разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).  

На својој интернет страници, Агенција објављује обавештење код око 22.400 привредних друштава која нису доставила своје финансијске извештаје надлежном регистру до краја 2017. године за претходне две узастопне године (2015. и 2016. годину).

По истеку рока од 90 дана од дана објаве обавештења, регистратор привредних субјеката ће по службеној дужности донети акт о покретању поступка принудне ликвидације којим друштво преводи у статус „у принудној ликвидацији“ и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет страници Регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од 60 дана.“

Поделите: