Pretraga podataka o privrednim subjektima kod kojih je objavljeno obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju

Agencija za privredne registre je objavila Pretragu oglasa i obaveštenja za registrovane privredne subjekte gde će biti omogućena pretraga podataka o privrednim subjektima kod kojih je objavljeno obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju propisani članom 546. Zakona o privrednim društvima.

Posle više od godinu dana od kako je Ministarstvo privrede dalo mišljenje o potrebi primene odredbi Zakona o privrednim društvima koje se tiču prinudne likvidacije i od kako je APR izdalo saopštenje o početku sprovođenja postupka prinudne likvidacije, ovo je prvi korak kojim se započinje primena instituta prinudne likvidacije (koji postoji na papiru još od donošenja novog Zakona o privrednim društvima 2011. godine).

Za oko 22.400 privrednih društava koja nisu dostavila finansijske izveštaje za 2015. i 2016. do kraja 2017. godine, objavljena su obaveštenja (koja su predmet nove pretrage). Po isteku roka od 90 dana (kraj marta 2019), po službenoj dužnosti će biti donet akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre će danas objaviti Pretragu oglasa i obaveštenja za registrovane privredne subjekte gde će biti omogućena pretraga podataka o privrednim subjektima kod kojih je objavljeno obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju propisani članom 546. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).  

Na svojoj internet stranici, Agencija objavljuje obaveštenje kod oko 22.400 privrednih društava koja nisu dostavila svoje finansijske izveštaje nadležnom registru do kraja 2017. godine za prethodne dve uzastopne godine (2015. i 2016. godinu).

Po isteku roka od 90 dana od dana objave obaveštenja, registrator privrednih subjekata će po službenoj dužnosti doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije kojim društvo prevodi u status „u prinudnoj likvidaciji“ i istovremeno objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji na internet stranici Registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od 60 dana.“

Podelite: