Испуњени услови за покретање поступка принудне ликвидације код око 4.000 привредних друштава

Агенција за привредне регистре је објавила обавештења да су се стекли разлози за принудну ликвидацију код око 4.000 привредних друштава, јер нису достављени финансијски извештаји за две узастопне пословне године (2018. и 2017. годину).

Претрага података о привредним друштвима за која је објављено обавештење може се извршити на линку: Претрга огласа и обавештења.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Агенција за привредне регистре је последњег дана 2019. године објавила у Регистру привредних друштава обавештења код око 4.000 привредних друштава да су се стекли разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).

У обавештењу се наводи да су се стекли разлози за принудну ликвидацију због тога што друштво није доставило надлежном регистру годишње финансијске извештаје до краја претходне пословне године (2019. године) за две узастопне пословне године које претходе години у којој се подносе финансијски извештаји (2018. и 2017. годину).

Како су разлози за покретање принудне ликвидације неотклоњиви, јер су истекли сви рокови за достављање поменутих финансијских извештаја, обавештења су објављена на интернет страници Агенције најпре због правовременог обавештавања поверилаца. Након истека рока од 90 дана од дана објаве обавештења, регистратор надлежан за послове регистрације у Регистру привредних субјеката ће покренути поступак принудне ликвидације код наведених друштава и тек након тога, у року од 60 дана, обрисати та друштва из регистра.

Претрага обавештења, према типу огласа и обавештења, општини, датуму огласа или обавештења, матичном броју и називу друштва може се извршити на линку: Претрага огласа и обавештења, где је омогућена претрага података о привредним субјектима код којих је објављено обавештење.

Подсетимо, прошле године је по истом основу обрисано око 22.400 привредних друштава из Регистра привредних субјеката, а у овом, новом поступку, стекли су се разлози за покретање принудне ликвидације код око 4.000 привредних друштава.“

Поделите: