Покренута принудна ликвидација код свих привредних друштава који до краја 2017. године нису доставили финансијске извештаје за 2015. и 2016. годину

Агенција за привредне регистре завршила је поступак покретања принудне ливкидације код свих 23.048 привредних друштава, која нису до краја 2017. године доставила годишње финансијске извештаје за 2015. и 2016. годину.

У Регистру привредних субјеката је тим привредним друштвима уз пословно име објављен додатак „у принудној ликвидацији“, док су решења о покретању принудне ликвидације послата на регистровану адресу тих друштава.

Ова привредна друштва ће бити избрисана из Регистра привредних субјеката у року од 90 дана.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре (АПР) је закључно са јучерашњим даном завршила са поступком покретања принудне ликвидације код свих 23.048 привредних друштава, код којих су се испунили разлози за принудну ликвидацију прописани Законом о привредним друштвима.

На списку за принудну ликвидацију нашла су се сва привредна друштва која нису до краја пословне 2017. године доставила годишње финансијске извештаје за две узастопне године, 2015. и 2016. годину.

У Регистру привредних субјеката су објављене промене пословног имена код свих привредних друштава код којих je покренута принудна ликвидација, тако што је уз пословно име објављен додатак „у принудној ликвидацији“, док су решења Регистратора за привредне субјекте, о покретању принудне ликвидације, послата поштом, на регистровану адресу наведених субјеката.

Такође, на сајту АПР-а објављени су огласи за повериоце у трајању од 60 дана, након чијег ће истека рока надлежни регистратор, у наредном року од 30 дана, избрисати наведена друштва из Регистра привредних субјеката.

АПР ће наставити са спровођењем поступака принудне ликвидације по службеној дужности и код осталих привредних друштава која испуњавају разлоге прописане чланом 546. Закона о привредним друштвима.“

Поделите: