АПР покренула прве принудне ликвидације по службеној дужности

Агенција за привредне регистре је покренула принудну ликвидацију код 7.500 привредних друштава, код којих су се испунили разлози за принудну ликвидацију (због тога што нису доставили годишње финансијске извештаје за 2015. и 2016. годину до краја пословне 2017. године – сходно члану 546. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима).

У наредним данима ће бити покренута принудна ликвидација и код преосталих 15.500 привредних друштава која испуњавају разлоге за покретање тог поступка.

Подсећамо да је почетком 2019. године АПР објавила обавештења за око 22.400 привредних субјеката код којих су се стекли разлози за принудну ликвидацију (више о томе читајте овде).

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре јуче је покренула принудну ликвидацију код 7.500 привредних друштава, код којих су се испунили разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. став 1. тачка 10. Закона о привредним друштвима, због тога што нису доставили годишње финансијске извештаје за две узастопне године (2015. и 2016. годину) до краја пословне 2017. године.

И у наредним данима, Агенција ће наставити да покреће поступке принудне ликвидације, сличним темпом, и код преосталих 15.500 привредних друштава која испуњавају разлоге за покретање тог поступка. 

У складу са чланом 547. Закона о привредним друштвима, поступак принудне ликвидације по службеној дужности спроводи регистратор привредних субјеката, доношењем решења о покретању принудне ликвидације за свако појединачно привредно друштво, на основу кога се друштво  преводи у статус „у принудној ликвидацији“, који се објављује уз пословно име друштва. Истовремено се објављује оглас о покретању принудне ликвидације за свако појединачно друштво у непрекидном трајању од 60 дана, на сајту АПР-а, у Регистру привредних субјеката, у одељку: Претрага података, на линку: Претрага огласа и обавештења.

Тек након истека прописаног рока од 60 дана, регистратор ће предузети следећи корак и у наредном року од 30 дана брисаће наведена друштва по службеној дужности.

Од датума преласка у статус друштва у принудној ликвидацији, односно од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, органи друштва могу да наставе са радом, али друштво не може да предузима нове послове већ само може да завршава започете послове, укључујући и измирење доспелих обавеза, као и плаћања за текуће обавезе друштва и обавезе према запосленима.  

За време принудне ликвидације друштва не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденда, нити се имовина друштва расподељује члановима друштва пре брисања друштва из регистра.

Од дана покретања поступка принудне ликвидације, сви судски и управни поступци у односу на друштво које је у принудној ликвидацији, прекидају се.

Од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, друштво не може да региструје промене података у Регистру привредних субјеката. „

Поделите: