Poreska uprava – pitanja i odgovori u vezi sa prijavljivanjem prostorija

Poreska uprava je na svom sajtu objavila četiri pitanja i odgovora u vezi sa prijavljivanjem skladišnog i poslovnog prostora (član 25. stav 1. ZPPPA).

Iako se očekivalo da će Poreska uprava znatno ranije i mnogo detaljnije obavestiti obveznike o svim nedoumicama koje su se javile u vezi sa ovom temom, to se nažalost nije desilo. Pruženi su odgovori na samo četiri pitanja i to mesec i po dana nakon prvog obaveštenja o obrascu PEP-IPJ.

Inače, u toku avgusta i septembra 2018. godine je predato ukupno 28.783 prijava PEP-IPJ (pogledajte tabelu).

Odgovori PU se svode na sledeće:

  • Prijavljivanje treba izvršiti u što kraćem roku;
  • Podaci se mogu dostaviti u elektronskom ili pismenom obliku;
  • Prijavljuju se poslovne prostorije u kojima se obavlja registrovana delatnost – pretežna delatnost;
  • Prijavljuju se samo „zatvorene“ poslovne prostorije.

Podsećamo da su raniji stavovi Poreske uprave bili da se dostavljanje podataka vrši isključivo elektronskim putem i da se prijavljuju sve poslovne prostorije u kojima se obavlja delatnost (videti ovde).  

U nastavku prenosimo u celosti pitanja i odgovore sa sajta Poreske uprave: 

Najčešća pitanja i odgovori  iz člana 25. stav 1. ZPPPA

1. Imajući u vidu da je ZPPPA uredio samo početak primene navedene odredbe (od 27.08.2018.godine), otvoreno je pitanje u kom roku je poreski obveznik dužan da Poreskoj upravi prijavi podatke, počev od 27.08.2018. godine?

Rok nije uređen i to je datum početka primene ovog člana ZPPPA – 27.08.2018.godine. Međutim, imajući u vidu da je odredbama člana 176a ZPPPA (Nedozvoljeno skladištenje robe), između ostalog, propisano da će se kaznom zatvora od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom kazniti i lice koje skladišti, odnosno smešta dobra u prostorijama o kojima nije obavestio Poresku upravu, ukazujemo da su poreski obveznici, u cilju izbegavanja krivične odgovornosti, u obavezi da:

1) U što kraćem roku, odnosno čim Poreska uprava obezbedi tehničke uslove, prijavi sve prostorije u kojima skladišti dobra,  ukoliko te prostorije koristi za skladištenje dobara u periodu koji počinje pre 27. avgusta 2018. godine;

2) Obavesti Poresku upravu o prostorijama u kojima namerava da skladišti dobra pre početka skladištenja, u ostalim slučajevima.

2. Imajući u vidu da ZPPPA u konkretnom slučaju nije uredio način dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama/skladištima, otvoreno je pitanje kako poreski obveznik prijavljuje skladište /poslovne prostorije?

Poreski obveznici ove podatke mogu dostavljati Poreskoj upravi elektronskim putem, kao i u pismenom obliku.

3. Da li se obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost odnosi na poslovne prostorije u kojima se obavlja pretežna delatnost registrovana u Agenciji za privredne registre ili se odnosi na sve delatnosti koje obavlja poreski obveznik, a ne samo na pretežnu delatnost?

Poreski obveznik ima obavezu da prijavi podatke  o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost – pretežna delatnost.

4. Da li se pod pojmom „poslovna prostorija“ podrazumeva i otvoren poslovni prostor, kao npr. gradilište, parcela, kao i vozilo iz koga se vrši promet dobara i slično?

Pojam „poslovna prostorija“ podrazumeva zatvorenu poslovnu prostoriju, te da se u ovom slučaju ne može koristiti pojam „poslovni prostor“ (obaveza prijavljivanja se odnosi na „zatvorene“ poslovne prostorije, a ne i na otvoren poslovni prostor, kao npr. gradilište, parcela, kao i vozilo iz koga se vrši promet dobara i slično).“

Podelite: