Почев од 8. маја дозвољена продаја робе и вршење услуга у тржним центрима и сличним објектима

У „Службеном гласнику РС“, број 63 од 30.4.2020. године објављене су допуне Одлуке о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора (у даљем тексту: Одлука).

Подсећамо да је од 21. марта 2020. године била забрањена непосредна продаја робе купцима и непосредно вршење услуга корисницима услуга у трговинским центрима и сличним објектима (више о томе можете прочитати овде).

Почев од 8. маја 2020. године, поново се дозвољава продаја робе и вршење услуга у трговинским центрима и сличним објектима, али уз примену превентивних мера које су прописане Одлуком, другим прописом који се односи на делатност коју обавља правно лице или предузетник и утврђене актом послодавца:

  • организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору,
  • одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра,
  • пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере,
  • обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику,
  • обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених и корисника услуга.

У том смислу је неопходно донети посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Поделите: