Забрањена непосредна продаја робе купцима и непосредно вршење услуга корисницима услуга у трговинским центрима и сличним објектима

У „Службеном гласнику РС“, број 39 од 21.3.2020. године објављена је Одлука о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је ступила на снагу 21. марта 2020. године.

Одлуком је забрањена непосредна продаја робе купцима и непосредно вршење услуга корисницима услуга у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора.

Забрана се не односи на друге начине пружања услуга од стране правних лица и предузетника који делатност обављају у тим објектима (продаја преко друштвених мрежа и сл), с тим што су при томе дужни да предузимају све превентивне мере.

Од забране су изузети правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало прехрамбеним производима, односно основним животним намирницама и лековима и медицинским средствима.

Привредни субјекти који су изузети од забране у обавези су да примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Мере из Одлуке се примењују док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Поделите: