Привредни субјекти могу да наруче заштитна средства која испоручује РФЗО преко правних лица која се баве дистрибуцијом заштитне опреме

У „Службеном гласнику РС“, број 59 од 22. априла 2020. године објављене су измене и допуне Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања.

Измене и допуне су ступиле на снагу 22. априла 2020. године.

До сада је Републички фонд за здравствено осигурање испоручивао заштитна средства (маске и рукавице) правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитних средстава само за потребе даље дистрибуције у малопродајне објекте.

Изменама и допунама Уредбе је омогућено правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитних средстава да испоручују заштитна средства набављена од РФЗО и другим привредним субјектима, у циљу заштите здравља запослених и испуњења обавеза утврђених одлукама Владе које се односе на обавезу послодавца да обезбеди заштитна средства за све запослене.

Према томе, привредни субјекти могу контактирати правна лица која се баве дистрибуцијом заштитних средстава уколико желе да наруче заштитна средства која дистрибуира РФЗО.

Осим тога, изменама и допунама Уредбе је ограничена малопродајна цена за епидемиолошке маске које испоручује РФЗО,која износи 200 динара по комаду са урачунатим ПДВ.

Подсећамо да су Уредбном ограничене малопродајне цене заштитних средстава које испоручује РФЗО, и то за маске 120 динара по комаду и за рукавице 40 динара по комаду.

Поделите: